Bài tập Đi trên mảnh thủy tinh

Thái độ tích cực, Quyết tâm, Vượt khó, Vượt qua trì hoãn

Thái độ, Tư duy tích cực, Cơ thể và tâm trí là một

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *