18 bước hành trình khách hàng

18 BƯỚC HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG CỦA JENNY

 1. Có nhu cầu
 2. Tìm hiểu thông tin
 3. Liên hệ với Coach
 4. Làm bài 100 câu Kiểm tra Sức khoẻ Doanh nghiệp
 5. Gửi lại cho Coach để được tặng 1 giờ huấn luyện
 6. Coach liên hệ lại và COD
 7. Email cảm ơn và gửi tặng BBQ 28 câu hỏi Khảo sát Doanh nghiệp + Hẹn lịch Diag
 8. Coach liên hệ lại xác nhận đảm bào KH đã nhận BBQ và chốt lịch hẹn Diag
 9. Diag 1 giờ (online hoặc offline)
 10. Giới thiệu 6 Steps và cho Bài 6 Step Checklist về khách hàng tự làm
 11. Cùng Coach xây 90 Day Plan 
 12. Alignent + Báo giá
 13. Đào tạo Agminent cho Đội ngũ
 14. KH làm DISC
 15. Coaching 1 giờ tặng về DISC
 16. Gửi HĐ Coaching 1-1
 17. Xác nhận việc KH đã gửi và thành toán
 18. Welcome Pack 

ĐIỂM CHẠM:

 1. Kiểm soát được và Ko bắt buộc = Bước 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
 2. Kiểm soát được và Bắt buộc = Bước 3, 4, 5, 9, 10, 15, 17
 3. Không kiểm soát được và Ko bắt buộc = Bước 1, 
Scroll to Top