HỘI THẢO

6 BƯỚC

XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP

THÀNH CÔNG

06-06-2018

Tìm hiểu thêm Lợi ích Hội thảo

Huấn luyện Doanh nghiệp

Ứng dụng NLP trong Đào tạo và Huấn luyện

Dành cho các doanh nghiệp
mong muốn phát triển kinh doanh
vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh

Tôi đam mê tạo ra sự

THỊNH VƯỢNG

cho cộng đồng Doanh nghiệp

- Lý Hà Thu

 

Gia tăng Doanh thu
youtube-actioncoach

Phát triển kinh  doanh
youtube-lyhathu

Gặt hái thành  công
youtube-chuyengia

 

Phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ và bền vững


Đón nhận những chương trình Huấn luyện tổ chức ActionCOACH toàn cầu giúp các chủ doanh nghiệp:

  • Có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.
  • Gia tăng dòng tiềntối đa hóa lợi nhuận bằng những chiến lược và công cụ đã được chứng minh của ActionCOACH.
  • Vượt qua mọi thách thức và rào cản để nắm bắt mọi cơ hội gia tăng doanh thu.
  • Từng bước lập kế hoạch kinh doanh đảm bảo phát triển bền vững.
  • Dịch chuyển từ bán sản phẩm và dịch vụ sang bán “giải pháp cần phải có” nhằm thu hút khách hàng mới và duy trì khác hàng hiện tại.
  • Giúp bạn là chủ của doanh nghiệp không phải để doanh nghiệp làm ông chủ của bạn.
  • Có một chuyên gia đồng hành với chủ doanh nghiệp đi tới thành công.


Bài viết mới

HUẤN LUYỆN

BNI-Business-Network-International

Huấn luyện Doanh nghiệp

Phương pháp Business Coaching đối thoại tích cực hướng khách hàng tự nhận ra giải pháp và sở hữu góc nhìn mới giúp đạt mục tiêu mong muốn.

Xem tiếp

ĐÀO TẠO

cẩm nang sống

Đào tạo Doanh nghiệp

Đào tạo cán bộ quyết định năng suất làm việc, sự trung thành với tổ chức và đáp ứng cho việc tăng cường khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.

Xem tiếp

NLP

nlp---Lập-trình-ngôn-ngữ-neuron

Neuro-Linguistic Programming

Bộ môn khoa học Lập trình Ngôn ngữ Neuron để phát triển bản thân, dùng ngôn ngữ tác động vào tiềm thức nhằm đạt được kết quả mong muốn.

Xem tiếp

– Jenny Lý Hà Thu –
Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp ActionCOACH Hà Nội, Việt Nam