SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN

NLP là gì?

(www.lyhathu.com) Chắc bạn biết tôi, người đồng hành của bạn. Tôi là bạn tốt hay là gánh nặng?

Tôi sẽ đưa bạn đến vinh quang hay đẩy bạn xuống cay đắng? Tôi luôn tuân lệnh bạn. Tôi có thể làm thật nhanh hay dẫm chân tại chỗ? Nếu đó là điều bạn muốn, chỉ cần bạn kiên quyết, bạn chắc chắn chế ngự được tôi. Bạn hãy chỉ cho tôi vài lần những điều tôi cần biết. Tôi nhất thiết sẽ làm theo. Tôi là bầy tôi của người chiến thắng. Và tất nhiên, tôi cũng có thể là bầy tôi của kẻ chiến bại. Tôi làm nên thành công. Tôi cũng làm nên thất bại. Nhưng tôi chỉ là bộ máy dưới sự dẫn dắt của trí tuệ. Tôi có thể giúp đỡ hay làm hại bạn. Tôi cũng không phân biệt. Nếu bạn dễ dãi với tôi, tôi sẽ huỷ hoại bạn. Nếu bạn cứng rắn với tôi, tôi sẽ nâng trái đất dưới chân bạn.

Vậy Tôi là ai?

TÔI LÀ THÓI QUEN của chính mình.

One Response

  1. phạm hữu ước 11-12-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.