TeamRICH – Xây dựng nhóm

Huấn luyện và Xây dựng nhóm

TeamRICH là một trong những chương trình huấn luyện thú vị nhất mà bạn sẽ trải nghiệm trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Cuối chương trình huấn luyện này, đội ngũ nhân viên tận tâm và có động lực cao của bạn sẽ bật cửa bước ra, sẵn sàng làm việc trên cả quyết tâm và vượt xa mong đợi của bạn. Chương trình sẽ huấn luyện xây dựng một đội ngũ nhân viên hiệu quả cao cũng như các kỹ năng giao tiếp nhóm hiệu quả.

Chương trình này không phải là dành cho tất cả mọi người. Chỉ những ai mà thực sự muốn đội ngũ nhân viên của mình đảm nhiệm vai trò dẫn đầu Chương trình này có thể huấn luyện trong phòng học, hoặc bạn có thể tham gia cùng một trong những buổi hội thảo thường xuyên của chúng tôi.

Đây có lẽ là chương trình huấn luyện đầy năng lực và thoải mái mà chúng tôi có dành cho bạn.

Một số điểm chính mà bạn sẽ học …

  • 6 chìa khóa quản lý nhân viên thành công
  • Làm thế nào để xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tương hỗ và hiệu quả
  • Các phong cách làm việc đa dạng của đội ngũ nhân viên
  • Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả với nhau
  • Làm thế nào để duy trì lòng tự trọng
  • Làm thế nào để giải quyết xung đột nội bộ
  • Làm thế nào để làm việc và tôn trọng lẫn nhau
Scroll to Top