GrowthCLUB – Lập kế hoạch 90 ngày

Tạo lộ trình đi tới thành công

Trong thực tế kinh doanh, nếu bạn không lập kế hoạch thì đó chính là kế hoạch đi tới thất bại. Và khi nhiều chủ doanh nghiệp đang vật lộn với công việc kinh doanh hàng ngày, họ rất khó có thể dành thời gian để lập kế hoạch và khó có thời gian phản ánh được những gì họ đang làm và khó có thể nhận thấy được những gì là khó khăn trước mắt.

Nhưng nếu bạn bước ra khỏi doanh nghiệp, ít nhất 1 ngày mỗi quý, và tập trung toàn bộ năng lượng vào những việc bạn cần phải làm để phát triển kinh doanh thì sẽ như thế nào? Một ngày bỏ ra để lập kế hoạch đi tới thành công chỉ là cái giá rất nhỏ bạn bỏ ra so với những gì bạn sẽ nhận được.

GrowthCLUB tập trung cao độ vào một ngày hội thảo chuyên đề về phát triển kinh doanh, làm chủ tài chính và lập kế hoạch phát triển kinh doanh 90 ngày. Vào cuối chương trình GrowthCLUB đầu tiên này, bạn sẽ có một bức tranh tổng thể rõ ràng hơn công việc kinh doanh của bạn sẽ đi đến đâu trong 90 ngày và lập kế hoạch từng bước để bạn đi tới đó.

Trong ngày làm việc tràn đầy năng lượng này, bạn sẽ…

 • Lập một kế hoạch 90 ngày
 • Kiểm soát và sắp xếp tổ chức
 • Học các chiến lược lợi nhuận đã được chứng minh
 • Tạo Network với hơn 100+ các chủ doanh nghiệp

Một số chủ đề thảo luận tại chương trình GrowthCLUB bao gồm …

 • Đánh giá lại tình hình kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp bạn.
 • Phân tích tình huống chuyên sâu
 • Định nghĩa lại tầm nhìn của doanh nghiệp
 • Phân tích lỗ hổng
 • Thiết lập các mục tiêu SMART

Sau khi tham gia GrowthCLUB, các thành viên sẽ tự tin với:

 • Năng lượng, tập trung và tầm nhìn cho doanh nghiệp trong 90 ngày tới
 • Một kế hoạch hành động luôn sẵn sàng áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào.
 • Các kỹ năng ra quyết định và lãnh đạo hiệu quả hơn.
Scroll to Top