ProfitCLUB – Đào tạo nhóm

Bồi dưỡng Kiến thức. Xây dựng Network. Gia tăng Lợi nhuận.

Hãy tham gia một nhóm những người cùng có tư duy làm chủ doanh nghiệp như bạn. Nhóm này sẽ gặp gỡ 2 lần mỗi tháng, 90 phút mỗi buổi để trao đổi và thực hành những bí quyết kinh doanh, chiến lược và các ý tưởng đạt được từ các nhà Huấn luyện Doanh nghiệp ActionCOACH Việt Nam. Đây là một câu lạc bộ business education, là nơi những người chủ doanh nghiệp có thể giao tiếp với đồng nghiệp và xây dựng các mỗi quan hệ chiến lược. Chúng tôi không phải là một leads group, hay referal group hay nhóm networking. Hãy xem ProfitCLUB như là một buổi đào tạo về kinh doanh để mài dũa những kỹ năng chuyên môn của bạn.

Tôi sẽ làm gì nếu tôi là thành viên của câu lạc bộ này của ActionCOACH Việt Nam?

  • Bồi dưỡng kiến thức kinh doanh tổng quát trong mọi lĩnh vực chính như bán hàng, marketing, xây dựng đội ngũ nhân viên, giao tiếp, bán hàng, làm chủ tài chính và quản lý thời gian thông qua chương trình nghị sự tương tác kéo dài 30 phút do một nhà Huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH Việt Nam hướng dẫn.
  • Tăng tự tin thuyết trình của bạn một cách mạnh mẽ khi bạn thực hành trong môi trường thân thiện. Khuyến khích mỗi thành viên trình bày “ActionCOACH introduction” trong 60 giây.
  • Bạn có bất kỳ rủi ro nào trong kinh doanh không hay bạn có muốn xúc tiến bán sản phẩm nào đó? Mỗi thành viên có cơ hội sử dụng 15 phút để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, biện pháp marketing mới, ý tưởng hay thậm chí là những rủi ro mà bạn muốn chúng tôi giúp bạn. Điểm khác biệt của ProfitCLUB chính là những đồng nghiệp của bạn giờ đây chính là “Ban Cố vấn” của bạn. Những đồng nghiệp của bạn sẽ đóng vai trò là người đóng góp ý kiến tư vấn và cho bạn lời khuyên cực kỳ giá trị. Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ cần bạn là thành viên chương trình này thôi cũng đã là một khoản đầu tư đáng giá của bạn.
  • Chương trình nghị sự xây dựng kinh doanh – Bên cạnh giá trị cực kỳ lớn này, các thành viên còn được tham gia chương trình nghị sự 2 giờ tổ chức mỗi tháng một lần tập trung vào những lĩnh vực chính trong kinh doanh như: Lập kế hoạch, bán hàng, marketing, xây dựng đội ngũ, giao tiếp, quảng cáo, chiến lược trao cơ hội, làm chủ tài chính, quản lý thời gian và hơn thế nữa.
Scroll to Top