BẢNG CÂU HỎI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ActionCOACH Việt Nam

Vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi thông tin này, chúng tôi sẽ liên hệ lại và đánh giá doanh nghiệp của anh/chị trước khi thực hiện chương trình Huấn luyện Doanh nghiệp.

Bảng câu hỏi này được thiết kế nhằm 2 mục đích:

  1. Để giúp chúng tôi xác định được rằng mục tiêu của anh/chị và doanh nghiệp anh/chị có phù hợp với dịch vụ huấn luyện của chúng tôi và
  2. Để giúp cho các buổi huấn luyện của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất.

Bảng câu hỏi bao gồm những câu hỏi chung về mục tiêu và kiểu mẫu lãnh đạo cũng như những câu hỏi cụ thể liên quan đến doanh nghiệp của anh/chị. Điều quan trọng là anh/chị phải thực hiện một cách chân thực và chính xác nhất có thể.

Mọi thông tin khách hàng đều được chúng tôi giữ bí mật tuyệt đối.

Cảm ơn anh/ chị đã tham gia trả lời bảng câu hỏi khảo sát thông tin này với chúng tôi vì sự phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp của anh/ chị.

Sau khi anh/chị gửi bảng câu hỏi này, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong vòng 24 giờ.

Trân trọng!

 

Scroll to Top