Bảng Kiểm tra Sức khỏe Doanh nghiệp

Trước khi làm việc với nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, bạn cần phải thực hiện một bài Kiểm tra Sức khỏe Doanh nghiệp. Bài Kiểm tra này sẽ giúp cho nhà Huấn luyện có cái nhìn tổng quan và đánh giá được toàn diện những vấn đề Doanh nghiệp đang gặp phải và giúp cho buổi huấn luyện trực tiếp đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà Huấn luyện sẽ đưa ra cho bạn 2 bảng đánh giá chi tiết chỉ số thành công của doanh nghiệp.

Để tạo được một bảng chart như trên, đánh giá sức khỏe của Doanh nghiệp và giúp cho nhà Huấn luyện tìm ra giải pháp cho bạn, bạn cần phải trả lời hết các câu hỏi trong bảng.

Hãy dành ra 10 phút ở 1 nơi yên tĩnh và trả lời chính xác các câu hỏi dưới đây:

Scroll to Top