Tư duy doanh nhân của người làm công

tu-duy-kinh-doanh-cua-nguoi-lam-cong

Mỗi chúng ta là 1 doanh nhân độc lập. Tổ chức mà bạn đang làm chính là nơi bạn đang cung cấp dịch vụ của bạn cho họ. Họ là khách hàng của bạn. Nếu bạn làm không tốt, khách hàng có thể bỏ bạn đi. Khi công ty cần dịch vụ của bạn mà bạn có sản phẩm dịch vụ tốt nhất thì họ sẽ mua nhiều lần…

Tên của bạn chính là thương hiệu cá nhân của bạn. Xây dựng nhân hiệu của mình để luôn tăng cường chất lượng và đảm bảo yếu tố cạnh tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.