Điều lớn nhất bạn cần vượt qua chỉ là chính mình

Bất kể bạn là ai?
Bạn đang ở trong hoàn cảnh nào?
Bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn.
Bởi vì bạn chỉ làm những Điều bạn muốn.

Người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng. Quan trọng là bạn đang nghĩ gì.

Có thể hoàn cảnh của bạn không thuận.
Nhưng khó khăn không theo đuổi bạn mãi.
Hoàn cảnh của bạn không quan trọng.
Bạn là ai mới quan trọng.

TRONG MỌI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC,
ĐIỀU LỚN NHẤT BẠN CẦN VƯỢT QUA CHỈ LÀ CHÍNH MÌNH.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top