Bạn đang ở mức động lực nào?

ban-dang-o-muc-dong-luc-nao

Động lực 1.0 = Nhu cầu Sinh lý và An toàn của Maslow

Động lực 2.0 = Nhu cầu Giao tiếp của Maslow hay còn là tính Tham lam/ Sở hữu (1 trong 3 Bản năng Gốc của Con người). Dễ hiểu hơn, động lực 2.0 chính là Phương pháp “Củ cà rốt và cây gậy” mà 80% các nhà quản lý đang áp dụng để quản trị nhân sự.

Động lực 3.0 = Nhu cầu làm chủ chính mình. Xu hướng tất yếu của hiện tại và tương lai.

Nếu như động lực 2.0 làm cho chúng ta hành động vì bị thúc đẩy từ các yếu tô bên ngoài, thì động lực 3.0 làm chúng ta hành động vì bị thúc đẩy từ những yếu tố nội tại bên trong chúng ta. Đối với nhân viên: Chúng ta làm việc vì chúng ta thích làm, vì mục tiêu chung của công ty phù hợp với mục tiêu phát triển bản thân của chúng ta (động lực 3.0) hay chúng ta làm việc chỉ vì tiền, vì phần thưởng và hình phạt khiến ta mệt mỏi về thể xác và tâm hồn (động lực 2.0). Đối với nhà lãnh đạo: Chúng ta có đào tạo ra những nhà lãnh đạo, chúng ta có truyền cảm hứng về mục tiêu chung của công ty để nhân viên hiểu rõ, chúng ta có lắng nghe và tôn trọng những ý kiến nhân viên nêu ra (động lực 3.0) hay chúng ta đang thúc ép nhân viên làm những gì chúng ta mong muốn trong khi nhân viên chẳng hiểu tại sao mình lại làm việc này (động lực 2.0).

Chúng ta đang ở đâu? Nếu chúng ta đang ở động lực 3.0 thì thật là tuyệt vời. Chúng ta đang bắt kịp với xu hướng của thế giới, đang nắm bắt thành công để giúp mọi người làm chủ chính mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top