Kẻ cắp thời gian và bạn xử lý chúng như nào?

kẻ cắp thời gian

Là một nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, tôi luôn có xu hướng tập trung phần lớn vào tư vấn thời gian. Như ông Leonard Bernstein danh tiếng đã từng nói “Để đạt được những điều to lớn, cần phải có 2 thứ: một kế hoạch và hơi thiếu thời gian.” Tôi nhận thấy điều khó chịu nhất mà khách hàng của tôi thường gặp phải đó là làm thế nào để làm xong hết mọi thứ họ đã lên kế hoạch trong tuần.

Đối với một số người điều này nghe có vẻ quen quen, lập kế hoạch trong tuần nhiều hơn mức bạn có thể làm, hay trong một số trường hợp, bạn đã gặp phải kẻ cắp thời gian. Thật may mắn, qua những lần huấn luyện, tôi đã nhận ra được những kẻ cắp thời gian là gì, chúng chính là những người hay những thứ làm bạn sao nhãng trong khi bạn phải hoàn thành những mục tiêu bạn đã đặt ra trước đó.

Những kẻ cắp thời gian này có thể là bất cứ thứ gì chẳng hạn như khách hàng ghé qua hỏi chuyện, sửa chữa những sai lầm mà nhóm bạn gây ra, trả lời những cuộc gọi vô bổ, phải làm những việc cá nhân trong giờ làm việc… Do vậy chúng ta phải tìm cách xử lý thế nào với những kẻ cắp thời gian trong cuộc sống của mình?

Đầu tiên, bạn phải xác định được những kẻ cắp thời gian của bạn hiện nay là ai và cái gì. Sau đó bạn phải lên chiến lược đối phó với chúng và cam kết tuân thủ theo chiến lược này để đưa bạn trở về quỹ đạo ban đầu sao cho có thể hoàn thành được những gì bạn đã lập kế hoạch trước đó.

Bạn có thể làm gì:

  1. Lấy một tờ giấy trắng và viết bên trái danh sách 10 kẻ cắp thời gian trong cuộc sống của bạn.
  2. Rà soát lại danh sách và tưởng tượng xem cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu những kẻ cắp thời gian này bị loại bỏ ra khỏi cuộc đời bạn.
  3. Sau đó bên phải trang giấy bạn viết ra những chiến lược đối phó với những kẻ cắp thời gian của bạn.
  4. Cuối cùng, cam kết giải quyết những kẻ cắp thời gian này bằng được. Lời cam kết này chính là chìa khóa để bạn có thể thực sự lấy lại và kiểm soát được thời gian của mình.

Đây chính là chiến lược ngắn hạn nhưng có lợi ích dài hạn, đối phó với những kẻ cắp thời gian sẽ giúp bạn giảm căng thẳng mối lo lắng phải hoàn thành công việc hàng ngày.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top