Home » Huấn luyện Doanh nghiệp » Vì sao bạn cần có nhà huấn luyện?

Vì sao bạn cần có nhà huấn luyện?

Vì sao cần huấn luyện viên

(lyhathu.com) Chúng ta là con người. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể lười nhát một chút. Chúng ta có thể né tránh. Chúng ta có thể có chút hoảng sợ, hay chúng ta thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở nên tự tin. Và không có đủ công cụ để biến mọi chuyện thành hiện thực…

Thật vậy, tôi có dụng cụ tập thể dục ở nhà nhưng mỗi ngày tôi hoàn toàn không sử dụng chúng. Vì sao? Vì đâu có ai bắt buộc tôi phải luyện tập mỗi ngày đâu? Trên thực tế, người ta vẫn mời huấn luyện viên riêng vì thế. Tôi biết rằng huấn luyện viên riêng sẽ nhắc nhở thúc ép tôi luyện tập nhiều hơn. Tương tự, Nhà huấn luyện doanh nghiệp khiến chủ doanh nghiệp làm việc nhiều hơn là họ từng tưởng tượng mình sẽ phải làm. Đó là bản chất của nhà huấn luyện.

KHÁM PHÁ:  Tại sao chủ doanh nghiệp cần Đòn bẩy trong kinh doanh?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.