Lợi ích gì khi làm việc với Nhà huấn luyện doanh nghiệp???

lợi ích gì khi làm việc với nhà huấn luyện doanh nghiệp

Nhà Huấn luyện chuyên nghiệp mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời: các triển vọng mới về những thách thức cá nhân, nâng cao kỹ năng ra quyết định,  quản lý cá nhân hiệu quả hơn, và tăng sự tự tin. Và, danh sách này không chỉ dừng lại ở đó. Những người đảm nhiệm công việc huấn luyện cũng mong đợi cải tiến đáng kể về năng suất, sự hài lòng giữa cuộc sống và công việc, và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tăng hiệu suất

Huấn luyện chuyên nghiệp tối đa hóa tiềm năng và, do đó, mở ra những nguồn năng suất tiềm ẩn của năng suất.

Nhân viên tích cực

Xây dựng sự tự tin của nhân viên đối mặt với thách thức là rất quan trọng trong việc đáp ứng mọi nhu cầu của tổ chức.

PositivePeople

Hoàn lại vốn đầu tư

Huấn luyện tạo ra tính học tập  hành động rõ ràng với cam kết đi đến kết quả có thể đo lường được. Đại đa số các công ty (86%) nói rằng ít nhất là họ đã hoàn lại được vốn đầu tư của mình.

86

Khách hàng hài lòng

Hầu như tất cả các công ty cá nhân có thuê một nhà huấn luyện doanh nghiệp đều hài lòng.

Satisfaction

Xem thêm:

Dưới đây là 8 li ích Nhà hun luyn luôn giúp Ch doanh nghip:

  1. Nhà hun luyn doanh nghiệp luôn giúp bn thy rng thay vì ch thy cây hay thy tng th mi vn đề trong doanh nghip;
  2. Nhà hun luyn doanh nghiệp luôn hướng bn trng tâm vào mc tiêu và chiến lược lâu dài dành cho doanh nghip;
  3. Nhà hun luyn doanh nghiệp làm cho bn điu hành doanh nghip tr nên d dàng hơn và hiu qu hơn;
  4. Nhà hun luyn doanh nghiệp luôn ch ra cho bn bn cht ca mi s vic;
  5. Nhà hun luyn doanh nghiệp luôn cung cp cho bn tng bước nh da trên kinh nghim nhiu năm;
  6. Nhà hun luyn doanh nghiệp là người luôn biết lng nghe;
  7. Nhà hun luyn doanh nghiệp luôn giúp bn phát trin các kế hoch dài hn; chính nhng kế hoch dài hn đó s cho phép doanh nghip ca bn hot động hiu qu hơn, mang li li nhun nhiu hơn;
  8. Nhà hun luyn doanh nghiệp chính là giám đốc kinh doanh, giám đốc bán hàng, giám đốc đào to ca bn, là đối tác ca bn, là người c vn kinh doanh ca bn, là người bn tt nht ca bn…;

Và nhà hun luyn doanh nghip ca ActionCOACH chc chn giúp bn biến ước mơ ca bn tr thành hin thc.

Hà Ni, ngày 14/7/2015

Jenny Lý Hà Thu – Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp
Business Coach – ActionCOACH Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top