Lý Hà Thu và triết lý Huấn luyện Doanh nghiệp

Với tôi, phát triển Doanh nghiệp là một môn khoa học, và Huấn luyện là một nghệ thuật. Vì vậy, có thể coi một nhà Huấn luyện là một nghệ sĩ. Để trở thành một nghệ sĩ trong chuyên môn của mình, tôi luôn tìm đến một đam mê, đó là “Đam mê đem đến sự Thịnh vượng cho cộng đồng Doanh nghiệp.”

Khi nhìn các chủ doanh nghiệp từng bước đi đến con đường thành công họ đã chọn, đó chính là nguồn cảm hứng lớn lao giúp tôi có sức mạnh tạo nên những giá trị có ích cho cộng đồng. Tôi luôn đề cao sự chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ giá trị. Tôi hy vọng những triết lý Huấn luyện Doanh nghiệp của tôi sẽ tạo cho bạn có được nguồn cảm hứng xây dựng doanh nghiệp của mình từ “Tốt đến Vĩ đại”.

Chia để Nhân,
Nhân để Nhận,
Nhận để Chia sẻ!


Huấn luyện là ngôn ngữ của thay đổi và phát triển

Huấn luyện là ngôn ngữ của Thay đổiPhát triển


Lãnh đạo tạo gương

Lãnh đạo tốt từ Thói quen
Tạo gương dẫn lối soi đèn Thành công


Lãnh đạo không đợi dịp để khen ngợi

Lãnh đạo thành công KHÔNG ĐỢI dịp để KHEN NGỢI nhân viên, từ việc nhỏ đến việc lớn.


tìm giải pháp huấn luyện doanh nghiệp

“Là một nhà Huấn luyện, năng lực đặc biệt của tôi là đặt câu hỏi, và khách hàng của tôi nhanh chóng tìm được giải pháp sau mỗi câu hỏi đó.”


Tôi Huấn luyện Doanh nghiệp vững mạnh

Tôi giúp bạn phát triển tri thức VỮNG
Huấn luyện giúp bạn phát triển Doanh nghiệp MẠNH


Tôi đam mê đem đến sự Thịnh vượng cho cộng đồng Doanh nghiệp.

Tôi đam mê đem đến sự Thịnh vượng cho cộng đồng Doanh nghiệp.


Đằng sau Trải nghiệm Khách hàng là cả một trái tim

Đằng sau Trải nghiệm Khách hàng là cả một trái tim.


Huấn luyện Doanh nghiệp giúp bạn đếm thành công

Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp không giúp bạn đếm từng hạt cát, mà giúp bạn đếm từng cột mốc thành công.


“Làm những điều tốt nhất trở nên tốt hơn thông qua 
hành động THẬT, kết quả THẬT.”


Lãnh đạo từ bên trong

Khi người lãnh đạo làm lãnh đạo từ bên trong ra thì mọi thứ vững bền hơn và nó thực sự là một thực thể tồn tại được.


Huấn luyện doanh nghiệp tầm nhìn

Nhà Huấn luyện nâng tầm lãnh đạo của chủ Doanh nghiệp để có tầm nhìn vĩ đại hơn.


Thất bại tô màu sắc cho thành công

Thất bại chỉ là những Thử thách nhỏ tô thêm Màu sắc cho bức tranh Thành công của bạn.

Chẳng có gì sai

Chẳng có gì sai khi lo trước quá xa.
Chẳng có gì sai khi tầm nhìn quá rộng.
Chẳng có gì sai khi ước mơ quá lớn.
Chỉ sai khi không dám làm quá mọi thứ.

Là doanh nghiệp thành công

Nhân viên biết giúp đỡ,
Quản lý biết giữ tinh thần,
Lãnh đạo biết truyền cảm hứng,
Là doanh nghiệp thành công.

Nghĩ xa, trông rộng, làm lớn

Nghĩ xa, trông rộng, làm lớn

Hãy cho tôi 6 tiếng để đốn hạ một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng đầu tiên để mài rìu.

Năng lực marketing và năng lực dẫn dắt

Doanh nghiệp của bạn không thể lớn hơn Năng lực marketing và Năng lực dẫn dắt của bạn.

Thói quen của người thành công vĩ đại

Người tốt có thói quen tốt
Người thành công có thói quen thành công
Người vĩ đại có thói quen vĩ đại.
Bạn là thói quen của chính mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top