Phân biệt Coaching, Training, Mentoring và Consulting

 

Phân biệt Coaching_Training_Teaching_Consulting
(Coaching = Huấn luyện, Training = Đào tạo, Mentoring = Cố vấn, Consulting = Tư vấn)

Huấn luyện (Coaching) khác Đào tạo (Training) như thế nào?

Mặc dù đào tạo và huấn luyện đều liên quan đến việc học tập, song chúng hoàn toàn khác nhau:

Huấn luyện (Coaching) Đào tạo (Training)

– Huấn luyện là tạo điều kiện cho người khác suy nghĩ và giúp họ học hỏi tìm hiểu qua công việc.

– Đào tạo là giảng dạy các kỹ năng hoặc kiến ​​thức cụ thể

– Huấn luyện thường được hướng dẫn ngay tại nơi làm việc, có thể được kết hợp ngay vào nội dung của các cuộc hội thoại trao đổi công việc.

– Đào tạo thường được tổ chức theo lớp.

– Huấn luyện thường là quá trình trao đổi 1 người với 1 người, theo nhu cầu cá nhân.

– Đào tạo thường được triển khai theo nhóm.

– Huấn luyện có thể được thực hiện bởi chuyên gia bên ngoài hoặc bởi một người quản lý trực tiếp của công ty.

– Đào tạo thường được cung cấp bởi một nhà tư vấn bên ngoài hay chuyên viên đào tạo nội bộ của công ty.

– Huấn luyện là cách tuyệt vời để giúp nhân viên áp dụng vào công việc những gì họ học được từ các khóa học.

– Đào tạo đôi khi không có đủ thời lượng để ứng dụng, rèn luyện ngay kỹ năng và kiến thức vừa học.

 

Huấn luyện (Coaching) khác Cố vấn (Mentoring) ở đâu?

Có một số điểm tương đồng bề ngoài giữa huấn luyện và cố vấn, cả hai đều trao đối đối thoại hình thức 1 – 1 hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp, song vẫn có những khác biệt đáng kể sau:

 (lyhathu.com)

Huấn luyện (Coaching)   Cố vấn (Mentoring)

– Huấn luyện không nhất thiết phải là người cao cấp và thường không đưa ra lời khuyên, hoặc kinh nghiệm; thay vì thế anh ấy/ cô ấy đặt câu hỏi và phản hồi để tạo điều kiện cho người được hỏi suy nghĩ và tự học hỏi thực tế để tự tìm ra giải pháp.

 

– Cố vấn thường là người có kinh nghiệm đi trước, chia sẻ và khuyên người mới ít kinh nghiệm hơn trong cùng lĩnh vực làm việc.

– Huấn luyện viên thường là người quản lý trực tiếp làm việc cùng đội nhóm

 

 

– Cố vấn thường không nhất thiết phải là người quản lý trực tiếp của người được cố vấn, nhưng có thể là ai đó sẵn sàng chia sẻ hướng dẫn kinh nghiệm khi cần

 

Huấn luyện (Coaching) và Tư Vấn (Consulting) khác nhau ra sao?

Một lần nữa lại có điểm tương đồng giữa 2 hình thức Huấn luyện và Tư vấn. Chúng giống nhau ở chỗ cùng là trao đổi 1 – 1. Tuy nhiên, phương pháp và mục đích là rất khác nhau:

Huấn luyện (Coaching)   Tư Vấn (Consulting)
– Huấn luyện là giải quyết vấn đề hiệu quả làm việc- Huấn luyện là giải quyết vấn đề hiệu quả làm việc- Huấn luyện có thể bắt đầu với mục tiêu hay khát vọng, hoài bão.- Huấn luyện thường làm việc với người thành đạt hoặc bắt đầu gặp tình huống tắc nghẽn trong công việc.- Huấn luyện thường tập trung vào tương lai và phát triển giải pháp khả thi. – Tư vấn và trị liệu chủ yếu giải quyết các vấn đề cá nhân.- Tư vấn thường bắt đầu với vấn đề- Tư vấn thường làm việc với những người đang gặp khó khăn

– Tư vấn thường tập trung vào quá khứ và đi tìm nguồn gốc của vấn đề

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top