Pham-Phuong-Hoa

Chị Phạm Phương Hoa – ActionCOACH 1-2-1

Tôi là Phạm Phương Hoa, Giám đốc Công ty Cổ phần Home Mik Việt Nam chuyên kinh doanh tủ nhựa cho bé. Sau buổi coach với Mrs Lý Hà Thu. …

Chị Phạm Phương Hoa – ActionCOACH 1-2-1 Khám phá tiếp