Cash flow

Tại sao lãi mà chẳng thấy tiền tai sao lai ma chang thay tien

Tại sao lãi mà chẳng thấy tiền

Một trong những vấn đề lớn nhất tôi thường gặp khi nói chuyện với những chủ doanh nghiệp chính là “Dòng tiền”. Hoặc phổ biến hơn là thiếu sự hiểu biết cặn kẽ về nó! Vậy tại sao lại có vấn đề này? Thông thường các chủ doanh nghiệp khi nhìn vào bảng cân đối […]