Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp Jenny Lý Hà Thu

5 thách thức đối với CEO và giải pháp của Chuyên gia huấn luyện Doanh nghiệp

Những nhà lãnh đạo luôn phải đấu tranh để đạt được những mục tiêu đề ra, thậm chí đôi khi họ mất phương hướng do bị quá tải công việc …

5 thách thức đối với CEO và giải pháp của Chuyên gia huấn luyện Doanh nghiệp Khám phá tiếp