Tiền mặt là vua. Dòng tiền là Kingkong

Tiền mặt là vua, còn dòng tiền là KingKong

Tiền mặt là Vua. Câu này chúng ta đã nghe khá nhiều khi khủng hoảng bắt đầu xảy ra. Vậy lý do tại sao nhiều người lại nói như vậy, …

Tiền mặt là vua, còn dòng tiền là KingKong Khám phá tiếp