11 bước Doanh nghiệp cần làm ngay để vượt qua khủng hoảng

11 bước Doanh nghiệp cần làm ngay để vượt qua khủng hoảng

Hội thảo qua Zoom dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngày 22-04-2020, ActionCOACH và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã cùng tham gia buổi thảo luận 11 …

11 bước Doanh nghiệp cần làm ngay để vượt qua khủng hoảng Khám phá tiếp