ngay dinh huong huan luyen doanh nghiep

Sự kiện định hướng nghề Huấn luyện Doanh nghiệp

Tại Hà Nội ngày 5/3/2020, ActionCOACH Firm Lotus đã tổ chức thành công sự kiện tuyển dụng Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp – Discovery Day. Đây là sự kiện dành …

Sự kiện định hướng nghề Huấn luyện Doanh nghiệp Khám phá tiếp