buyer persona là gì

Persona là gì? Buyer Persona là gì?

Nghiên cứu về Buyer Persona có thể giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tăng doanh thu bán hàng và chốt sale, mở rộng thị trường mới cũng như cải thiện …

Persona là gì? Buyer Persona là gì? Khám phá tiếp