quy tac quan ly thoi gian 40-30-20-10

Quy tắc quản lý thời gian 40-30-20-10

Ít nhiều thì chúng ta cũng đã biết quy tắc 40-30-20-10 đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Quy tắc này cũng giống như quy tắc 80/20, là một …

Quy tắc quản lý thời gian 40-30-20-10 Khám phá tiếp