c

Những người thành công ra quyết định sáng suốt như nào

Hàng ngày bạn phải đối mặt với hàng loạt những quyết định. Một nghiên cứu của trường Đại học Columbia chỉ ra rằng, chúng ta phải đưa ra 70 quyết …

Những người thành công ra quyết định sáng suốt như nào Khám phá tiếp