KPI-thuoc do muc tieu trong yeu

KPI – Thước đo mục tiêu trọng yếu

KPI là gì? Làm thế nào để xây dựng KPI? Cách báo cáo KPI Công ty nào sử dụng KPI?