vượt qua chính mình

Điều lớn nhất bạn cần vượt qua chỉ là chính mình

Bất kể bạn là ai? Bạn đang ở trong hoàn cảnh nào? Bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn. Bởi vì bạn chỉ làm những Điều bạn muốn. Người khác …

Điều lớn nhất bạn cần vượt qua chỉ là chính mình Khám phá tiếp