Ngôn ngữ Archive

NLP LÀ CUỘC SỐNG

Bản chất NLP (Lập trình Ngôn ngữ Nơ ron) chính là cuộc sống. Hàng ngày chúng ta vẫn tự lập trình cho mình và những người xung quanh một cách vô thức hoặc có chủ đích rồi nhận dạng và phản …