Dịch vụ khách hàng

Raving fan – Khách hàng hâm mộ cuồng nhiệt là gì?

Nếu nghĩ về thuật ngữ “Fan” (người hâm mộ) theo một cách truyền thống, người ta thường gắn từ “Fan” […]