kẻ cắp thời gian

Kẻ cắp thời gian và bạn xử lý chúng như nào?

Là một nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, tôi luôn có xu hướng tập trung phần lớn vào tư vấn thời gian. Như ông Leonard Bernstein danh tiếng đã từng nói …

Kẻ cắp thời gian và bạn xử lý chúng như nào? Khám phá tiếp