TPP Hội nhập Châu Á Thái Bình Dương

10 điều cần biết về Hiệp định TPP

Sau 5 ngày đàm phán liên tục tại thành phố Atlanta, Mỹ, hiệp định TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) …

10 điều cần biết về Hiệp định TPP Khám phá tiếp