Hội thảo “Chiến lược kinh doanh – 6 bước xây dựng doanh nghiệp hiệu quả hơn”

  Lần đầu tiên trong tháng 7/2015 tại tầng 17 tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã – Hà Nội, chỉ với 02 giờ tham dự hội thảo cùng Nhà …

Hội thảo “Chiến lược kinh doanh – 6 bước xây dựng doanh nghiệp hiệu quả hơn” Khám phá tiếp